Etiska svårigheter:går oftast att lösa genom analys av situationen. Etiska konflikter:kan vara svårare att lösa om det innefattar konflikter mellan olika parter, intressekonflikter, värdekonflikter. Etiska dilemman: Det finns till synes två eller flera likvärdiga handlingsalternativ som står till buds.

919

Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor. Styrkan med ICN:s etiska kod är att den vägleder och samlar världens sjuksköterskor till ett gemensamt förhåll-ningssätt oberoende av nationella lagar. Kodens tydliga ställningstagande för mänsk - liga rättigheter är i högsta grad aktuellt och manar till handling.

2011). I kunskapen ingår även att tillämpa de etiska koderna (SSF 2010; SSF 2014). En etisk kod ger också sjuksköterskor ett tydliggörande för sjuksköterskeprofessionen. Det är därför betydelsefullt att studera hur sjuksköterskor förhåller sig till ICN:s etiska kod. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors förhållningssätt till ICN:s etiska kod. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. (2014) att ICN etiska kod är som en vägledning genom olika etiska handlanden, vilket omfattar en värdegrund och behov utifrån samhällets perspektiv.

  1. Avanza kapitalförsäkring barn flera förmånstagare
  2. Grillska eskilstuna matsedel
  3. Edströmska öppet hus
  4. Jurist på distans
  5. Allmanpsykiatriska mottagningen
  6. Alskade barnvisor
  7. Juristprogrammet antagningspoäng 2021
  8. Overhydration headache
  9. Rysare det
  10. Van dijk diskursanalys

Alexa rank 1,265,029. IP: 185.84.52.241. Ping response time 18ms Good ping Domain provide by not available. Domain ID : Not Available Ny etisk kod för sjuksköterskor. etik, sjuksköterska | 8 april, 2014.

livskvalitet. Därför är det av yttersta vikt att det finns en etisk kod som kan vara vägledande i etiska situationer och vid beslutsfattande. En etisk kod ger också sjuksköterskor ett tydliggörande för sjuksköterskeprofessionen. Det är därför betydelsefullt att studera hur sjuksköterskor förhåller sig till ICN:s etiska kod.

Koden reviderades senast 2012. Tipsa en vän! Fakta. Tillverkare.

Se bilaga. Litteraturlista för PPTP03, Psykologi: Etik och juridik gällande från och med höstterminen 2018 Litteraturlistan är fastställd av Ledningsgruppen för

I kunskapen ingår även att tillämpa de etiska koderna (SSF 2010; SSF 2014). En etisk kod ger också sjuksköterskor ett tydliggörande för sjuksköterskeprofessionen. Det är därför betydelsefullt att studera hur sjuksköterskor förhåller sig till ICN:s etiska kod. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors förhållningssätt till ICN:s etiska kod. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. (2014) att ICN etiska kod är som en vägledning genom olika etiska handlanden, vilket omfattar en värdegrund och behov utifrån samhällets perspektiv. Denna kod bör användas som ett meningsfullt dokument i den dagliga Hälso- och sjukvårdsarbetet.

Icn etiska kod for sjukskoterskor

ICN, International council of nurses, antog den första etiska koden för sjuksköterskor 1953. Med jämna mellanrum revideras den och den senaste version som nu har översatts till svenska fastställdes 2005. I dag används ICN:s etiska kod framför allt av studenterna inom sjuksköterskeutbildningarna. ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor sammanfattar riktlinjerna för professionens etik.
Vad är skyddad verkstad

Icn etiska kod for sjukskoterskor

Styrkan med ICN:s etiska kod är att den vägleder och samlar världens sjuksköterskor till ett gemensamt förhåll-ningssätt oberoende av nationella lagar. Kodens tydliga ställningstagande för mänsk - liga rättigheter är i högsta grad aktuellt och manar till handling. med icn:s etiska kod är att den vägleder och samlar världens sjuksköterskor till ett gemensamt förhållningssätt oberoende av nationella lagar. Kodens tydliga ställnings - tagande för mänskliga rättigheter är i högsta grad aktuellt och manar till handling. All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut.

ICN:s etiska kod I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) uttrycks att en sjuksköterskas förmåga att ge vård inte ska äventyras genom dennes hälsa. Det framkommer i ICN:s etiska kod nummer fyra, att sjuksköterskan på lämpligt sätt ska skydda familjer och individer när deras hälsa äventyras av medarbetare.
Taggad engelska

mallos de agüero
elec camera not working
upplands bro kommun karta
hållfasthetslära lth maskin
thorens business school

Se bilaga. Litteraturlista för PPTP03, Psykologi: Etik och juridik gällande från och med höstterminen 2018 Litteraturlistan är fastställd av Ledningsgruppen för

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors förhållningssätt till ICN:s etiska kod.